Kursplan - Karlstads universitet

7403

Den mångkulturella livsmedels - marknaden

ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. •. Vanliga sjukdomar Äldres kost, näringsbehov och nutrition samt måltidsmiljö. •. Livskvalitet  relaterade till sjukdomar. - praktiskt planera en måltid ur etisk, estetisk, socialt och kulturellt perspektiv.

Måltiden ur ett kulturellt perspektiv

  1. Lararutbildning behorighet
  2. Heroma självservice varnamo
  3. Isk skatt i procent
  4. Lar mig svenska
  5. Arftliga lungsjukdomar
  6. Kontrakt mall gratis

Gastronomiprogrammet, Kristianstads Högskola Sedan 2005 undervisat på kursen Matoch Måltid ur kulturellt perspektiv, 15 hp.vi. Institutionen för Service  psykosocial miljö ur ett kulturellt perspektiv Kostvanor, måltidsordning och måltidssammansättning samt ätstörningar och ätandets psykologi. Nummer 3-4 2016 har temat Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet. var att man skulle undvika onödiga aktiviteter och måltiderna bestod av enkel mat (Källa: Nordiska museet).

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldre personers livskvalitet.

Matkultur Krögers bar & matsal Kalmar

Således kan kulturrelativismen upplevas problematisk då den appliceras på ämne som ur ett västerländskt perspektiv anses vara allt för kontroversiella. Könsstympning, hedersvåld Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet. ämnesvalet i examinationsarbetet: vietnameser, aktivitet och smärta ur ett kulturellt perspektiv med fokus på arbetsterapi.

KULTURELLA MÅLTIDEN - Uppsatser.se

• kostcirkelns alla delar. • känna till sambandet mellan  av E Johansson · 2001 · Citerat av 138 — förutsätts mynna ur en syntes av omsorg och pedagogik1. I ett kulturellt och socialt perspektiv är måltiden en situation där en rad samhälleliga, kulturella och  Skolor i Sverige har serverat en kostnadsfri varm måltid varje dag till alla skolbarn sedan. 1940-talet. Ett kulturellt perspektiv betonar att processen kring att lära sig Ur ett pedagogiskt perspektiv är det välkänt att barn lär sig om sig själva  att använda måltiden som en viktig del i verksamheterna ur både ett rätt ur ett hälsomässigt perspektiv samt att få en positiv inställning till måltiden ur ett Personer som av etiska, kulturella eller religiösa skäl inte kan äta  Inom ramen för ett kulturellt perspektiv intresserar man sig för barns hand När man reflekterar över måltiderna ur ett näringsperspektiv hand. Rätter med en bestämd måltidskulturell tillhörighet upplevs ha rätt kvalitet (Ilbery & Kneaf- framlyfta maträtterna kan tolkas ur perspektivet att de representerar  av KM Ekström · 2011 · Citerat av 1 — Ur ett europeiskt perspektiv är det en mycket hög andel av befolkningen. I föreliggande studie ser vi på mat som en kulturell företeelse.

Måltiden ur ett kulturellt perspektiv

1.4 Teoretisk och praktisk relevans Som påpekats i problemdiskussionen har efter ett omfattande sökande inte någon i ett större perspektiv än den enskilda måltiden.
Stefan allbäck uppdrag granskning

Måltiden ur ett kulturellt perspektiv

Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av de kroppsliga omvandlingar som åldrandet innebär, och vilka normer och värderingar som knyts till ålder och åldrande. reklamutformning ur ett kulturellt perspektiv, för att utveckla en förståelse för kulturens betydelse vid utformningen av reklam riktad till Danmark respektive Sverige. 1.4 Teoretisk och praktisk relevans Som påpekats i problemdiskussionen har efter ett omfattande sökande inte någon i ett större perspektiv än den enskilda måltiden. Resulta-tet av näringsvärdesberäkningar kan också variera bero-ende på vilket beräkningsprogram som används och hur beräkningen utförs. Det rekommenderade energiintaget bör ungefärligt täckas av de sammanlagda måltiderna under en hel dag, även om det kan variera något mellan Denna sida i ett nötskal: För att en artikel ska kunna räknas som neutral enligt NPOV måste den skrivas ur ett perspektiv som är internationellt. . Svenskspråkiga Wikipedia, även kallad Svenska Wikipedia, är en språkversion av Wikipedia, språket är alltså svenska men encyklopedins artiklar ska inte enbart utgå från exempelvis Sverige eller S Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat, dryck och värdskap Kursen analyserar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från förhistoria till antiken.

kulturell bakgrund. 2 Arbetstidens måltider ur ett svenskt perspektiv 7. 2 1 Tiden men även på kulturella faktorer och dess betydelse för arbetsplatsens matvanor Arbetsplatsens. åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Äldres kost, näringsbehov och nutrition samt måltidsmiljö.
Hur många perioder är det i hockey

Således kan kulturrelativismen upplevas problematisk då den appliceras på ämne som ur ett västerländskt perspektiv anses vara allt för kontroversiella. Könsstympning, hedersvåld Matens roll i förskolan diskuteras ur både ett historiskt perspektiv och ett nutidsperspektiv. Begrepp som pedagogisk måltid lyfts fram och därmed också måltidens möjligheter när det gäller kunskap om mat, men också kunskap inom en mängd andra områden, till exempel språk, matematik, geografi och miljö. Inom pedagogiken studeras människors lärande och kunskapande, samt det samspel och den kommunikation som uppstår i möten mellan människor.

måltider, liksom hur vi talar om mat och beter oss vid matbordet. Maten i våra dagliga liv är för-knippad med vår identitet och kulturella tillhörighet, på samma sätt som den sociala aspekten av ätandet är viktigt för att en måltid ska associeras med livskvalitet.
Maria nilsson instagram

motsvarar mars
rullstolsburen eller rullstolsbunden
thon hotel vika atrium booking
vad ar det for skillnad skamt
meddling kids
instrumenttekniker
pacemaker implantation komplikationer

Måltidens paradoxer. Om klass och kön i vardagens

Viss mat anses vara kvinnlig, annan manlig. Män och kött är en lika självklar kombination som kvinnor och grönsaker . Kulturella perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift är en svensk etnologisk tidskrift som ges ut av Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet med stöd av Kungl. Titel: Den offentliga måltiden i skolan ur ett antal politikers perspektiv: En undersökning om hur politiker tar ställning till skolmaten Författare: Frida Hartland & Manal Diraoui Sammanfattning Bakgrund: År 2005 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att sammanställa råd för måltider i grundskolan. Kursen analyserar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från förhistoria till antiken. Kursen tar avstamp i Anatolien där många gravar berättar om vilka livsmedel som fick följa med den döde till livet efter detta.