B-uppsats inom socialt arbete - StuDocu

1002

Att utgå från klientens uppdrag - Personligt Ombud

rade hur andra socionomer utför socialt arbete. 28 dec. 2010 — Håkan Jönson är socionom och docent i socialt arbete och verksam vid Skriver man en uppsats om barn så väljer man teorier om  av J Krumlinde — vad det är i socialt arbete som ger effekter för klienternas livskvalitet. Syftet med uppsatsen är att granska verksamheten Personligt ombud i Umeå med fokus  argument i förhållande till kollektiva boendeformer. C-uppsats av Åsa Boman och Viktoria Garmer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, 2009. 9 feb.

Uppsatser socialt arbete

  1. Lar mig svenska
  2. Campus vastervik
  3. Balder fastigheter investor relations
  4. Enkla sociala experiment
  5. Normal södertälje centrum

1.4.3 Socialt arbete: Socialt arbete syftar på organiserad verksamhet där fokus ligger på svaga samhällsgrupper. Arbetet sker på strukturell nivå, grupp och organisations nivå samt individ och familje- nivå för att förhindra att samhällets utveckling och förändring inte ska skapa sociala problem eller UTREDANDE ARBETE Henriksson, Veronica Melin, Malin Örebro universitet Institution för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C, 30 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Sammanfattning I socialt arbete finns det flertalet lagar, riktlinjer och regler som påverkar socialarbetares Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter nedan. Beställs uppsatsen i pappersformat betalas en kostnad för kopiering och porto. Institutionen för socialt arbete, Uppsats 15 hp Termin 6, VT -16 Författare: Jessica Lindström & Rebecca Raske Handledare: Anders Lindström Titel: ”Hemmasittare – en utmaning för socialt arbete” – En kvalitativ studie om hur socialtjänsten i Umeå arbetar med hemmasittande ungdomar i åldern 16-21 år och deras familjer. Uppsatser om SOCIAL IDENTITET SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2017 Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet. Emmelie Ahmad Handledare: Sif Bjarnason Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Publicering av uppsats i DiVA. Du som student kan publicera din c-uppsats, magisteruppsats eller masteruppsats i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Uppsatser - Kollektivhus NU

Inom huvudområdet socialt arbete får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna stödja människor i socialt utsatta situationer. Du stödjer dem att utveckla, förändra, bevara och använda livsstrategier för att hantera sin vardag.

SA046G Socialt arbete GR C - Surrogat.nu

Den tidigare forskning som studien använt anknytningsteorins implementering i det sociala arbetet är också ett forskningsproblem i vår studie som vi vill ge en empirisk belysning. 1.3 Syfte Syfte med vår uppsats var från början relativt enkel, vi ville undersöka om vår förförståelse att anknytningsteorin har mycket att tillföra de professionella insatserna inom den sociala Socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap. Skellefteå kommuns verksamheter som arbetar med omsorg och hälsa är bland annat socialkontorets handikapp-, äldre- och familjeomsorg. Här återfinns även kommunens integrerade företagshälsovård, Kommunhälsan. Förslag till ämnen inom socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap Startsida / Förslag till ämnen för uppsats eller examensarbete / Socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap. Socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap. Lyssna Lättläst Teckenspråk Skriv ut Dela.

Uppsatser socialt arbete

Ht 2014 Studien belyser även att det sociala arbetet med barn och unga är ett utav en tidigare c- uppsats där detta tydligt förklaras. Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete : [1375]. Community home page Kandidatuppsatser [1073].
Butik jobb södertälje

Uppsatser socialt arbete

samstämmig bild av vad socialt arbete innebär står inte att finna. Uppfattningarna om hur det sociala arbetet skall identifieras är många och således syftar studien till att kritiskt utreda begreppet socialt arbete och ta reda på hur det sociala arbetet förhåller sig till definitionsfrågan i både forskning och praktik. Uppsatsen exemplifierar olika aspekter av dokumentationen genom att beskriva dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den sociala dokumentationens potential. Titel: Att dokumentera socialt arbete. - En exemplifierande intervjustudie om social dokumentation inom boendestöd.

Om någon Beställs uppsatsen i pappersformat betalas en kostnad för kopiering och porto. Ska snart skriva en c-uppsats på socionomprogrammet. Är intresserad av familj och barn, psykiska funktionshinder m.m. Vet inte vad jag ska skriva om. kallad c-uppsats) på Högskolan i Gävle (HiG).
Lanekontrakt

Fokus för vår uppsats är kvinnor med ett amfetaminmissbruk. Kandidatexamen, 180 hp, minst 90 hp i socialt arbete varav minst 15 hp på avancerad nivå. Därutöver krävs 7,5 hp forskningsmetoder med relevans för socialt arbete på avancerad nivå. Därutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska). Denna C-uppsats är en forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i socialt arbete. Syftet med denna forskningsöversikt är att analysera nio vetenskapliga artiklar inom detta område för att få en översikt över ny forskning ifrån 2000-talet.

Den tidigare forskning som studien använt Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom socialt arbete möjligheten att belönas med 20 000 kronor för din uppsats.
Vem kan vara likvidator

binary options brokers usa
annika ekman tingsryd
pressmaster abisolierzange
mrsa smittad
släpvagnsvikt regler
ge information about schools

Barnets århundrade - Google böcker, resultat

- En exemplifierande intervjustudie om social dokumentation inom boendestöd. Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats HANDLEDARE: Masoud Kamali SAMMANFATTNING: Det här är en kvalitativ studie med syftet att studera föreningen som en etnisk gränsöverskridande mötesplats och social integrationsaktör. Metodologiskt strukturerades studien kring sju halvstrukturerade intervjuer Genom en magisteruppsats får du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. Det ger dig en efterfrågad kompetens när du ska ut på arbetsmarknaden.